Det vert mykje arbeid når ein bur på gard. Tore Hufthammer ser difor alltid ekstra fram til sommar og reising.
Det vert mykje arbeid når ein bur på gard. Tore Hufthammer ser difor alltid ekstra fram til sommar og reising.

Opnar garden for å hjelpa