Thomas Johnson med utmerkinga. Foto: Forbundet Kysten.
Thomas Johnson med utmerkinga. Foto: Forbundet Kysten.

Heider til «Notmann»