Ordførar Morten Storebø (H) er ikkje begeistra over å høyra om at folk vert viste vekk frå strandsona.
Ordførar Morten Storebø (H) er ikkje begeistra over å høyra om at folk vert viste vekk frå strandsona.

– Kaiar skal ikkje privatiserast