Biblioteket har fått ein verkeleg ny vår etter nyopninga, og besøket dei siste tre månadane er reelt sett dobla. Biblioteksjef Laila Esther Aarland og bibliotekar Odd Harald Opdal gler seg over nye lokale og godt besøk.
Biblioteket har fått ein verkeleg ny vår etter nyopninga, og besøket dei siste tre månadane er reelt sett dobla. Biblioteksjef Laila Esther Aarland og bibliotekar Odd Harald Opdal gler seg over nye lokale og godt besøk.

Nye lokale gjev bibliotekoppsving