Det er særleg om vinteren i tørkeperiodar det er kø hos Svein Arne, som minnar på at du like godt kan vaska bilen midt på svarte natta.
Det er særleg om vinteren i tørkeperiodar det er kø hos Svein Arne, som minnar på at du like godt kan vaska bilen midt på svarte natta.

Bilvask i nye tider