Taren som her vert hausta, vart sett ut som småplantar i desember.
Taren som her vert hausta, vart sett ut som småplantar i desember.

Tare på opp og fram