Skyss vil gje noko færre avgangar i helgene, men med ei nattferje natt til sundag. Her ligg MF ”Møkstrafjord” frå kai på Hufthamar tidlegare i vår.
Skyss vil gje noko færre avgangar i helgene, men med ei nattferje natt til sundag. Her ligg MF ”Møkstrafjord” frå kai på Hufthamar tidlegare i vår.

Skyss vil redusera rutetilbodet