Teikning: May Linn Clement.
Teikning: May Linn Clement.

KPMG-rapport: Kommunikasjon med rådmannen krevjande