Thomas Johnson meiner at kystlaget skal handla om meir enn berre stell av gamle trebåtar.
Thomas Johnson meiner at kystlaget skal handla om meir enn berre stell av gamle trebåtar.

Kystlaget vil nyta kystkulturen