Ruben Oddekalv nytta denne unge havsula som døme på kva sjølv ein liten plastbit kan ha å seia for ein fugl. Miljøvernaren hann fuglen død på Helgøya i Troms.
Ruben Oddekalv nytta denne unge havsula som døme på kva sjølv ein liten plastbit kan ha å seia for ein fugl. Miljøvernaren hann fuglen død på Helgøya i Troms.

Iherdig innsats mot plast