Lisbeth Haugland Vik (22) tok fagbrev som ROV-pilot før ho byrja i elektrikarlæra for eitt år sidan.
Lisbeth Haugland Vik (22) tok fagbrev som ROV-pilot før ho byrja i elektrikarlæra for eitt år sidan.

Eit fagbrev på land og eit på vatn