Dyngvold elskar bøker. Kva er meir naturleg enn eit erklæring av kjærleiken?
Wisdom in old shelves and books.

Biblioteket – ei kjærleikserklæring