Inge Halstensen med ordførar Morten Storebø ved utdelinga av Kongens fortjenstmedalje.
Inge Halstensen med ordførar Morten Storebø ved utdelinga av Kongens fortjenstmedalje.

Utømmelege Inge