Raudt område er bekjempingssona, gult overvakingssona. Kart via Mattilsynet si nettside.
Raudt område er bekjempingssona, gult overvakingssona. Kart via Mattilsynet si nettside.

Opprettar kontrollområde for ILA