Sentralbanksjefens årstale i februar 2016.
– For var det ikkje du Sylvi, som i den heilage adventstid i fjor, sette i gong ei innsamling til støtte for forfulgte kristne? Foto: Wikimedia Commons.

Lesarbrev: Sylvi – Høyrer du oss?