Kvardagen til kvinner er sterkt forandra sidan Magdalena Klepsvik (100) vaks opp.
Kvardagen til kvinner er sterkt forandra sidan Magdalena Klepsvik (100) vaks opp.

Kvinnekampen i eit hundreårsperspektiv