Leppefisk kan ikkje fangsast i bekjempelsesområdet for ILA-sjukdomen. Kor stort området vert, er enno ikkje sikkert.
Leppefisk kan ikkje fangsast i bekjempelsesområdet for ILA-sjukdomen. Kor stort området vert, er enno ikkje sikkert.

ILA-utbrotet: Vert ikkje tillate med leppefiske