"Rabbagut" er det ferskaste tilskotet til fiskeriflåten i Austevoll. Foto: Serverin Tøkje.
"Rabbagut" er det ferskaste tilskotet til fiskeriflåten i Austevoll. Foto: Serverin Tøkje.

Sjarken i hamn