Ordførar, Morten Storebø (H) kunne etter at Austevoll formannskap einstemmig valte KDV til Kulturprisen 2017, gje blome og sjekk til dirigent, Helene Reigstad.
Ordførar, Morten Storebø (H) kunne etter at Austevoll formannskap einstemmig valte KDV til Kulturprisen 2017, gje blome og sjekk til dirigent, Helene Reigstad.

Kulturprisen til KDV Skulekorps