Ina Tøkje og Katrine Ringdal Drønen har saman laga fem spel for å stimulera tal- og reknegleda hos barn.
Ina Tøkje og Katrine Ringdal Drønen har saman laga fem spel for å stimulera tal- og reknegleda hos barn.

Sakna undervisingsverktøy – skapte spel