Hildebjørg Åsvang og Nina Møgster er begge leiarar i ein mannsdominert bransje.
Hildebjørg Åsvang og Nina Møgster er begge leiarar i ein mannsdominert bransje.

Fleire kvinner på topp