”Knester” fekk eit historisk toppår i fjor, motsett til dei aller fleste i flåten, som rapporterer om eit normalår. Foto: Olav Endre Drønen.
”Knester” fekk eit historisk toppår i fjor, motsett til dei aller fleste i flåten, som rapporterer om eit normalår. Foto: Olav Endre Drønen.

Attende til normalen