Roy Kato Hammervold, Vincent Møgster, Trygve Ueland og Åsmund Kalvenes i aksjon.
Roy Kato Hammervold, Vincent Møgster, Trygve Ueland og Åsmund Kalvenes i aksjon.

Aktiv laurdagskveld