Nyheter

Omsut i praksis

Å visa empati og bry seg om andre, er eit eige fag for femteklassingane ved Storebø skule.

Haugland tenkjer nytt

”Kirsti H” heiter Hauglandgruppen sin nye brønnbåt. Med ti konsesjonar frå Sletto i sør til Solund i nord, skaffar selskapet seg ekstra kapasitet til å behandla eigen fisk mot lus og andre sjukdomar på ein ekstra berekraftig måte.

Grand old Gudrun

Ho er kanskje gamal, men ikkje så gamal at ho spring til vindauget berre ho høyrer nokon køyra forbi.

Finsliper musikalen

Det vert drama, piratar og mafia når ungdomsskulen laddar musikalkanonen sin. Som vanleg er lærar Astrid F. Heggland hjernen bak musikk og tekst, men på scena er det elevane som herjar. Bli med musikalgjengen på øving i Marsteinen i dag. Avisa kan kjøpast her.

Glitrande skuleball

– Det beste med skuleballet er at elevane trør litt ut av komfortsona si, og at heile skulen vert ein stor vennegjeng, seier Sara Njåstad (16). Sjå bileta frå ungdomsskuleelevane sitt årlege ball i Marsteinen. Avisa kan du kjøpa her.

Stor framgang for Arne og Britt Kathrine

Med Lerøy Seafood Group som lokomotiv, tener Austevoll Seafood gode pengar på at sjømat vert etterspurd i verdsmarknaden. Driftsresultatet for fjoråret var på 2,912 milliardar kroner. Les heile saka i Marsteinen. Avisa kan kjøpast her.