Dei leikar ikkje brør, dei tre Nordstrand-ane. Per er yngst, Jan-Tørres er eldst og Terje er den mellomste som ”vart gut likevel”.
Dei leikar ikkje brør, dei tre Nordstrand-ane. Per er yngst, Jan-Tørres er eldst og Terje er den mellomste som ”vart gut likevel”.

Trio med tull, trall og tru