"Møkstraford" vert måla i reiarlagsfargane i romjula , og nærmar seg ferdigstilling.
"Møkstraford" vert måla i reiarlagsfargane i romjula , og nærmar seg ferdigstilling.

Må venta på ”Møkstrafjord”