Wayan Wenten, Kunsiree Vik og Anchana Merl-Olsen står for sundagsbufféten, som er haustens nyhende frå Aroi.
Wayan Wenten, Kunsiree Vik og Anchana Merl-Olsen står for sundagsbufféten, som er haustens nyhende frå Aroi.

Sterk mat til folket