Fjordspennet over Bekkjarviksundet skal i 2018 erstattast med ein sjøkabel, for å sikra straum i framtida. Lite avbrot er det gode på ved Austevoll kraftlag, her representert av Geir Bergflødt og Alf Magne Dale.
Fjordspennet over Bekkjarviksundet skal i 2018 erstattast med ein sjøkabel, for å sikra straum i framtida. Lite avbrot er det gode på ved Austevoll kraftlag, her representert av Geir Bergflødt og Alf Magne Dale.

Best i fylket – nestbest i landet

Fjordspennet over Bekkjarviksundet skal i 2018 erstattast med ein sjøkabel, for å sikra straum i framtida. Lite avbrot er det gode på ved Austevoll kraftlag, her representert av Geir Bergflødt og Alf Magne Dale. (Tekst og foto: May Linn Clement)

Austevoll kraftlag er det mest pålitelege nettselskapet i Hordaland. Yrkesstoltheit og lokalkunnskap er viktige grunnar til plasseringa, meiner driftsleiar Alf Magne Dale.

Les heile saka i Marsteinen.