Nyheter

Best i fylket – nestbest i landet

Austevoll kraftlag er det mest pålitelege nettselskapet i Hordaland. Yrkesstoltheit og lokalkunnskap er viktige grunnar til plasseringa, meiner driftsleiar Alf Magne Dale.