Bjørg Njåstad med mora, Borghild Stangeland. No vert det meir merksemd mot sjukdomen demens òg her i Austevoll.
Bjørg Njåstad med mora, Borghild Stangeland. No vert det meir merksemd mot sjukdomen demens òg her i Austevoll.

Startar samtalegrupper for pårørande til demente