Kor kjem hummaren kanskje til å leva tryggare? Seks alternativ vert presentert for politikarane i dag.
Kor kjem hummaren kanskje til å leva tryggare? Seks alternativ vert presentert for politikarane i dag.

Seks stadar aktuelle som hummarverneområde