– Det sit fylkespolitikarar som ikkje anar kva dei snakkar om, og tek avgjerder som øydelegg for kommunen vår. No er det pinadø nok, sa Mons Eivind Troland (t.v).
– Det sit fylkespolitikarar som ikkje anar kva dei snakkar om, og tek avgjerder som øydelegg for kommunen vår. No er det pinadø nok, sa Mons Eivind Troland (t.v).

Klagar på kystsoneplanen