– Sporingseininga vert installert på innsida av styret, og blir låst fast inni det, noko som gjer det tilnærma umogleg å fjerna, fortel sykkeltjuvens mareritt, Ølmheim.
– Sporingseininga vert installert på innsida av styret, og blir låst fast inni det, noko som gjer det tilnærma umogleg å fjerna, fortel sykkeltjuvens mareritt, Ølmheim.

Hjul med din glede