Giving Support
Austevoll kommune fylgjer ikkje lova, og gjev ikkje gode nok tenester til utviklingshemma som bur åleine. Illustrasjonsfoto: iStockphoto.com

Austevoll bryt lov og forskrift