Det går stadig betre for detaljhandelen i Austevoll. Lojale kundar og feriegjestar er noko av forklaringa. Illutrasjonsfoto.
Det går stadig betre for detaljhandelen i Austevoll. Lojale kundar og feriegjestar er noko av forklaringa. Illutrasjonsfoto.

8000 meir på tre år