Assisterande rektor Tom Johnson ved Selbjørn skule meiner at skulane sine planar for IKT-satsing burde vorte lytta meir til av politikarane.
Assisterande rektor Tom Johnson ved Selbjørn skule meiner at skulane sine planar for IKT-satsing burde vorte lytta meir til av politikarane.

Må justera opp dataen