Politiet sjekkar maskevidde på dei ulovlege garna dei konfiskerte denne veka. Reglar og føreskrifter som gjeld ser du under.
Politiet sjekkar maskevidde på dei ulovlege garna dei konfiskerte denne veka. Reglar og føreskrifter som gjeld ser du under.

Ikkje set garn nær gytebekkar