Nyheter

Nye reglar for hummarfisket

Når hummarfisket opnar, må du mellom anna ha registrert deg hos fiskeridirektoratet før den fyrste teina går i sjøen. Frå neste år kjem det krav om at delar av tråden i teina skal vera nedbryteleg. Ei rekkje ferske reglar er på plass når hummarsesongen startar sundag, der den største endringa er at kvar fiskar må […]

Tradisjonsmat for ganen

Et du med augo, får du gjerne vanskar med kams. Lukkar du dei og let ganen gjera jobben, forstår du kanskje kvifor retten vart omtala som havstrilens nasjonalrett. Kva får godt vaksne menneske til å funkla i augo og slikka seg om munnen når denne tilsynelatande udelikate retten blir samtaleemne? Nærare to tiår etter eg […]