Ragnhild Cathrine Østervold, Astrid Fagerbakke Heggland og Mandana Zadeh sette rask tonen med drivande Burning Love.
Ragnhild Cathrine Østervold, Astrid Fagerbakke Heggland og Mandana Zadeh sette rask tonen med drivande Burning Love.

Pusta liv i kongen