Ein av bilane skal ha store materielle skadar etter ulykka. Foto: anonym innsendar.
Ein av bilane skal ha store materielle skadar etter ulykka. Foto: anonym innsendar.

Trailer inn i personbil – fire køyretøy involvert