Laurdagen kan du vera sikker på å møta bygdafolk på Joker Bakkasund. Her har Hallvard Stenevik stilt seg bak kamera.
Laurdagen kan du vera sikker på å møta bygdafolk på Joker Bakkasund. Her har Hallvard Stenevik stilt seg bak kamera.

Meir enn ein butikk