Kallane på Bekkjarvik torg gjev klare meldingar, både om lokalavisa, kvikksølv, hummar og tyske ubåtar.
Kallane på Bekkjarvik torg gjev klare meldingar, både om lokalavisa, kvikksølv, hummar og tyske ubåtar.

Klare meldingar til «servietten»