Daniel Torsvik (i midten) fortel om avskrivingar av oljeklede på fiskebåtane før i tida. Til venstre sit Kjell Elholm, medan eldstemann rundt bordet, Karl Johan Kleppe, sit til høgre.
Daniel Torsvik (i midten) fortel om avskrivingar av oljeklede på fiskebåtane før i tida. Til venstre sit Kjell Elholm, medan eldstemann rundt bordet, Karl Johan Kleppe, sit til høgre.

Kjellarklubben