Ivar Fjeld har skrive roman om det som kan vera dei djupe røter hos mange strilar.
Ivar Fjeld har skrive roman om det som kan vera dei djupe røter hos mange strilar.

Håpar på historisk oppvakning