Bente Stangeland i visningssenteret ved Storebø bryggja.
Bente Stangeland i visningssenteret ved Storebø bryggja.

Viser innsida av smørauga