Det var ei kjent røyst på radioen då dette illustrasjonsbiletet svart knipsa i bilen til redaktøren. Han har DAB, og treng ikkje uro seg for at det er stilt når han køyrer heim etter arbeid i dag.
Det var ei kjent røyst på radioen då dette illustrasjonsbiletet svart knipsa i bilen til redaktøren. Han har DAB, og treng ikkje uro seg for at det er stilt når han køyrer heim etter arbeid i dag.

I dag er det slutt for FM-kanalane til NRK