Kjekt med vasskuter for systrene Torsvik.
Kjekt med vasskuter for systrene Torsvik.

Full fridom og frisk fart