Nyferje på Hufthamar–Krokeide allereie frå 1. januar 2018. Les fleire detaljar i avisa på torsdag.
Nyferje på Hufthamar–Krokeide allereie frå 1. januar 2018. Les fleire detaljar i avisa på torsdag.

«Møkstrafjord» ny ferje frå 1. januar