Knut Arild Hareide skrinnlegg Kystverkets planar om tildekking av ubåtvraket på Fedje. Foto: KrF.
Knut Arild Hareide skrinnlegg Kystverkets planar om tildekking av ubåtvraket på Fedje. Foto: KrF.

KrF-leiaren inviterer til ope møte