Ivar Bjørnson og Einar Selvik tek føre seg Nordvegen, både i reiserute og musikken. Foto: Thore Brødreskift. Tekst: May Linn Clement.
Ivar Bjørnson og Einar Selvik tek føre seg Nordvegen, både i reiserute og musikken. Foto: Thore Brødreskift. Tekst: May Linn Clement.

Heidrar kysthistoria i Hengjo

Ivar Bjørnson og Einar Selvik tek føre seg Nordvegen, både i reiserute og musikken. Foto: Thore Brødreskift. Tekst: May Linn Clement.

– Møter me framtida og menneske på ein betre måte om me kjenner oss betre knytt til våre eigne røter? spør Nordvegen-musikar Ivar Bjørnson.

Sjølv trur han kunnskapen om korleis folk kom inn langs kysten og bygde heimar frå ingenting, er viktig å ha med seg vidare i livet.
– Det bur så mykje meir i menneske enn det me gjev oss sjølve kred for. Eg synest maktlausheita er utbreidd i samfunnet i dag. Men når du står i hamna i Bekkjarvik og tenkjer at her kom folk i båtar med familien sin og dyra sine, dei hadde gjerne ikkje ete på dagevis men stod på til dei nådde land … Dei gav seg aldri.

Inspirert av Bekkjarvik
Musikarane Ivar Bjørnson og Einar Selvik legg ut på festspel-ferda langs Nordvegen – skipsleia som knytte Noreg til verda i fleire tusen år. Gjennom dei fem konsertane vil dei med formidla oppfatninga si av kysten og stadane. Laurdag er turen komen til Bekkjarvik og Hengjo.
– Bekkjarvik er den største av hamnene me skal innom langs Nordvegen, og bitar av verket er direkte inspirert av staden. Me vil fortelja det når me kjem dit, fortel Bjørnson. I januar var dei to musikarane på synfaring i ’vikje, og like etter byrja dei å komponera Nordvegen.
Instrumenta dei har med seg langs Nordvegen, er ei god blanding mellom gamalt og nytt.
– Kraviklyre – ei lyre frå Kravik – har ein artig og litt organisk klang. Dei eldre instrumenta er spesielle med at dei er vêrsjuke, og det er spanande. Dei kan endra klang etter korleis luftfuktigheita er, fortel Bjørnson.
Med seg til Bekkjarvik har duoen Iver Sandøy på trommer og perkusjon, Silje Solberg på hardingfele og Håkon Vinje på tangentar.

Appellerer dei yngre
Vibeke Møgster gler seg storleg til konserten på laurdag. Ho kan frå arrangørane sin ståstad seia at det er langt tryggare å satsa på ei oppsetting av Holbergsuiten.
– Saman med Festspillene ynskjer me å utfordra vår eiga oppfatning av kva som er viktig, spennande eller interessant å sjå på ein scene. Og eg er hundre prosent sikker på at dét ikkje er å sjå det same opp att og opp att, seier ho.
I førekant av konserten har arrangørane brukt tid til å forklara omgrepet Nordvegen for publikum.
– Den yngre delen av publikum kviknar til når dei høyrer at Einar Selvik har produsert musikken til fjernsynsserien “Vikings”, og me ser at prosjektet når ei ny gruppe som ikkje har vore interessert i festspela før. Dei eldre likar at det kjem ein doktor i norrøn filologi som forteljar. Det faste publikummet ser også ut til å ta denne kulturelle utfordringa på strak arm, det er me glade for, seier Vibeke.